GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Magisteruppsatser >

Från vision till illusion. En studie om hur ett utvecklingsprojekt ramats om i medierna


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/28968

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_28968_1.pdf676KbAdobe PDF
View/Open
Title: Från vision till illusion. En studie om hur ett utvecklingsprojekt ramats om i medierna
Authors: Vennergrund, Moa
Issue Date: 19-Mar-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete
D194
Keywords: Frames
Ramar
Utveckling
Image
Place branding
Abstract: Titel: Från vision till illusion, en studie om hur ett utvecklingsprojekt ramats om i medierna Författare: Moa Vennergrund Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Bengt Johansson Sidantal: 53 Syfte: Hur har de lokala medierna omförhandlat och byt ram av Formens hus? Metod: Kvantitativ innehållsanalys och diskursanalys Material: Nerikes Allehanda och Fili... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/28968
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011