GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

Bisats, fras eller samordning? En korpusbaserad studie av svenskans motsvarigheter till den franska verbkonstruktionen gérondif


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27914

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27914_1.pdf643KbAdobe PDF
View/Open
Title: Bisats, fras eller samordning? En korpusbaserad studie av svenskans motsvarigheter till den franska verbkonstruktionen gérondif
Authors: Ericsson, Linn
Issue Date: 25-Oct-2011
Degree: Student Essay
Keywords: Översättning
gérondif
svenska
franska
korpus
Abstract: Den franska verbkonstruktionen gérondif, som är mycket vanlig i både tal- och skriftspråk, saknar direkta motsvarigheter i andra språk. För översättare från franska kan gérondif därför utgöra ett problem. Den här studien är en korpusbaserad undersökning av svenska motsvarigheter till den franska gérondif-konstruktionen. Korpusen som ligger till grund för studien är en svensk-fransk parallellkorpus, le Corpus Parallèle Suédois-Français, som har byggts upp vid Göteborgs universitet. Den består av ... more
Description: Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Översättarutbildning 2, ÖU2200, Masterutbildning VT 2011 Handledare: Mårten Ramnäs Examinator: Ingmar Söhrman
URI: http://hdl.handle.net/2077/27914
Appears in Collections:Masteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011