GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Magisteruppsatser >

Gränslös kommunikation. Kommunikation i ett globalt företag under förändring


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/27836

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_27836_1.pdf1780KbAdobe PDF
View/Open
Title: Gränslös kommunikation. Kommunikation i ett globalt företag under förändring
Authors: Borg, Åsa
Issue Date: 7-Oct-2011
Degree: Student essay
Series/Report no.: Examensarbete
D193
Keywords: Kommunikation
förändring
förändringskommunikation
internkommunikation
organisationskommunikation
globalt
mellanchefer
Volvo
kultur
interkulturell
Abstract: Titel Gränslös kommunikation Kommunikationen i ett globalt företag under förändring Författare Åsa Borg Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap avancerad nivå Handledare Annika Bergström Termin VT 2011 Syfte Att undersöka hur kommunikationen fungerat i ett globalt företag under förändring. Metod och material Kvantitativ enkätundersökning på ett totalurval av 138 mellanchefer på Volvo Business Services. 83 personer svarade vilket gav en svarsfrekvens på 60 procent Hu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/27836
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011