GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Statsvetenskapliga institutionen >

Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/26677

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_26677_1.pdfAvhandlingstext inkl. bilagor1539KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_26677_2.pdfOmslag744KbAdobe PDF
View/Open
gupea_2077_26677_3.pdfSpikablad213KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan.
Authors: Sjögren, Fredrik
E-mail: fredrik.sjogren@hv.se
Issue Date: 26-Oct-2011
University: University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences
Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten
Institution: Department of Political Science ; Statsvetenskapliga institutionen
Date of Defence: 2011-11-18
Disputation: Fredagen den 18 november 2011, kl 13.15, Sal 10, universitetsbyggnaden, Vasaparken, Göteborg
Degree: Doctor of Philosophy
Publication type: Doctoral thesis
Series/Report no.: Studier i politik
127
Göteborg Studies in Politics
127
Keywords: Swedish schools, value conflicts, culture, power, Foucault, framing, negotiation, language, spheres, individualization, administration reforms
Abstract: Sjögren, Fredrik Negotiated Power. Cultural Value Conflicts in Swedish Compulsory Schools (Swedish title: Den förhandlade makten. Värdekonflikter i den svenska skolan). Swedish text. English summary. Göteborg Studies in Politics 127. 247 pages. Göteborg 2011. ISBN 978-91-89246-53-9. ISSN 0346-5942. This dissertation argues that, in order to understand how teachers in compulsory Swedish schools deal with what they regard to be cultural value conflicts, an important aspect is negotiations about d... more
ISBN: 978-91-89246-53-9
ISSN: 0346-5942
Description: Baksidestext: Vad gör lärare när elever eller föräldrar motsätter sig att biologiundervisningen baseras på evolutionsteori? Vad leder det till när lärare och elever inte har samma uppfattning i värderingsfrågor? Är lokala regler om kepsar möjliga att föra över på religiösa huvudbonader? När svenska lärare fattar beslut kan de inte utgå från att beslutet accepteras av övriga aktörer. Elevers och föräldrars protester är inte bara ord utan en reell maktfaktor i en skola baserad på brukarinflytande, fritt skolval och målstyrning.Besluten resulterar därför i en förhandling.Den här boken skildrar förhandlingsspelet mellan lärare å ena sidan och föräldrar och elever å den andra. Fokus riktas motden språkliga maktstrukturen där aktörerna försöker definiera frågorna och alltså inte mot den formella beslutsprocessen. Den förhandlade makten försöker besvara frågor som: Hur går det till när lärare förhandlar med elever och föräldrar om värdefrågor? Hur kan förhandlingen förstås ur ett maktperspektiv? Vad innebär det för förhandlingen om elevernas och föräldrarnas anspråk uppfattas vara kulturella? Varför definieras så många frågor som individuella? Boken är baserad på en intervjustudie med trettionio högstadielärare i fyra kommuner. Fredrik Sjögren är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Detta är hans doktorsavhandling i statsvetenskap. ISBN 978-91-89246-53-9 ISSN 0346-5942
URI: http://hdl.handle.net/2077/26677
Appears in Collections:Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar Statsvetenskapliga institutionen
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011