Show simple item record

dc.contributor.authorHavtash, Roya
dc.contributor.authorGhalebi, Magdalena
dc.date.accessioned2011-06-16T11:04:07Z
dc.date.available2011-06-16T11:04:07Z
dc.date.issued2011-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25689
dc.description.abstractIntroduktion: Magnetkameran (MR) har en betydande roll inom medicinsk diagnostik, och används för att upptäcka olika patologier och skador. Trots sina fördelar är den skrämmande och främmande för många patienter. MR upplevs negativt och associeras med ångest och obehag. Anledningen till detta är patientens okunskap och ibland känslor och uppfattningar som är baserade på andras upplevelser av MR. Röntgensjuksköterskans agerande spelar en viktig roll i detta sammanhang och hennes handlande anknyts till Jean Watsons omvårdnadsteori. Genom holistiskt förhållningssätt och hjälpande åtgärder underlättar hon för patienten att kunna genomgå undersökningen. Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva patientens upplevelse av MR-undersökning samt omvårdnadsåtgärder som röntgensjuksköterskan utför för att patienten skall kunna genomgå undersökningen. Metod: Modellen för detta litteraturbaserat examensarbete är litteraturöversikt. Arbetet är baserad på 11 vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, som svarar på syftet. Resultat: Många patienter upplever ångest och rädsla samt tappar kontroll över tid och rum i samband med MR-undersökningen. Detta orsakas av MR-apparaten, proceduren samt miljön. MR upplevs negativt och detta leder till att vissa inte klarar av undersökningen. Röntgensjuksköterskans profession kräver att hon har en helhetssyn på patienten för att kunna utföra individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder som hjälper denne att klara av undersökningen. Omvårdnadsåtgärder sedda ur både patientens och röntgensjuksköterskans perspektiv har många likheter. Information och olika praktiska handlingar är signifikanta åtgärder som har en positiv inverkan på patienterna. Specifika omvårdnadsåtgärder, exempelvis avslappningsteknik, visar sig också vara effektiva i samband med en MR-undersökning. Diskussion: MR och dess teknik är fortfarande nytt för många patienter och väcker negativa känslor vilka medför att patienten upplever MR som skrämmande och svår. Genom varierande omvårdnadsåtgärder kan röntgensjuksköterskan hjälpa patienten att genomgå MR-undersökningen. Dock krävs det vidare forskning om de specifika omvårdnadsåtgärder som inte används inom klinisk praxis i Sverige.sv
dc.language.isoswesv
dc.titlePatientupplevelse och omvårdnadsåtgärder vid MR-undersökning.sv
dc.title.alternativePatient experience and nursing interventions at MRIsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record