Show simple item record

dc.contributor.authorChabiuk, Darek
dc.date.accessioned2011-06-10T12:20:14Z
dc.date.available2011-06-10T12:20:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/25637
dc.description.abstractBakgrund: Av konkurrensskäl och p.g.a. krav på stor effektivitet och flexibilitet har många callcenterföretag problem med sin arbetsmiljö där inte bara de fysiska (ex. bundenhet till dataskärmar etc.) men även psykosociala faktorer (starkt styrt och tidspressat arbetssätt) spelar viktig roll. Sjukskrivningsfrekvens och personalomsättning kan vara större än i många andra branscher. Ett av Linköpings största callcenterföretag har tidigare studerat dessa faktorer med egna medarbetarenkäter och valt nu att med annan metod, som beskrivs nedan, kartlägga den psykosociala arbetsmiljön på företaget. Syfte/frågeställning: Avsikten med denna undersökning var att på ett enkelt sätt kartlägga den psykosociala miljön för anställda på callcentret. Svarsresultat skall tillhandahålla grov och överskådlig kvantifiering av hur arbetsstressen, arbetsbelastningen och den allmänna arbetsorganisationen upplevts och skattats av undersökt grupp i slutet av år 2010. Enkätutfall skulle i förlängningen ge arbetsgivaren och medarbetare ett underlag för interventionsåtgärder syftande till förbättringar i arbetsmiljön. Undersökt grupp: 82 av ca 100 medarbetare på callcentret deltog i undersökningen, varav 63 besvarade enkäten. Metod: Kartläggning har genomförts med hjälp av ett frågeformulär QPS-Nordic +34, förkor-tad version av QPS-Nordic framtagen inom ramen för projekt från Nordiska Ministerrådet för att användas vid kartläggningar av psykosocial arbetsmiljö och utvärdering av arbetsplatsinterventioner. Frågor innehöll 37 påståenden kring psykosocial miljö som egenkontroll; arbetsbelastning; belöningar; gemenskap; rättvisa; värderingar och kommunikation. Vår enkät fokuserade på belastande riskfaktorer såsom de upplevts av intervjuade deltagare. Svarsutfall har sedan jämförts med en referensgrupp från valideringsprocessen av QPS-Nordicenkäten. Resultat: Enkätsvar tydde på att deltagarna upplevde sin psykosociala arbetsmiljö som generellt god och jämförelsevis inte speciellt avvikande från referensmaterialet i QPS-Nordic. Man kunde dock urskilja några områden som fick lägre skattning inom variabler som egen kontroll av arbetsstruktur/arbetssituation, det allmänna arbetsklimatet samt högre nivå av stress än i kontrollgruppen.sv
dc.format.extent11 s.sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherGöteborgs universitet. Sahlgrenska akademinsv
dc.relation.ispartofseriesFöretagsläkarkursen Västsv
dc.relation.ispartofseries2010/2011sv
dc.subjectFöretagsläkaresv
dc.subjectProjektrapportsv
dc.titleKartläggning av psykosocial arbetsmiljö på callcentersv
dc.typeTextsv
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokL3
dc.type.svepreportsv
dc.contributor.organizationCentrumkliniken i Linköpingsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record