GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter >

Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö på callcenter


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/25637

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_25637_1.pdfProjektrapport878KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö på callcenter
Authors: Chabiuk, Darek
Issue Date: 2011
Extent: 11 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin
Organization: Centrumkliniken i Linköping
Series/Report no.: Företagsläkarkursen Väst
2010/2011
Keywords: Företagsläkare
Projektrapport
Abstract: Bakgrund: Av konkurrensskäl och p.g.a. krav på stor effektivitet och flexibilitet har många callcenterföretag problem med sin arbetsmiljö där inte bara de fysiska (ex. bundenhet till dataskärmar etc.) men även psykosociala faktorer (starkt styrt och tidspressat arbetssätt) spelar viktig roll. Sjukskrivningsfrekvens och personalomsättning kan vara större än i många andra branscher. Ett av Linköpings största callcenterföretag har tidigare studerat dessa faktorer med egna medarbetarenkäter och valt... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/25637
Appears in Collections:Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011