Now showing items 1-1 of 1

    • Evidensrörelsen – mellan lärares autonomi och legitimitet. 

      Bäckström, Viktor (2018-02-05)
      Standardkritiken mot skolan idag gör gällande att 1) utbildningsvetenskapens skeva kunskapsproduktion leder till att skolan inte kunnat matcha utvecklingen på andra samhällsområden, och 2) skolans avsaknad av en enhetlig ...