ArtMonitor nr 8/2010 är helt och hållet ägnat sådant konstnärligt skrivande som inte är fiktion, kritik eller vetenskap, utan är intressanta prov på de nya former av essäskrivande som uppkommer i konstnärlig forskning. Här handlar det inte om texten som redskap för inspektion och kontroll av forskning och tänkande, utan om texter som är byggstenar i öppna konstnärliga skapelseprocesser av de mest skiftande slag. Numret bygger på den internationella konferensen ArtText som hölls i Dicksonska palatset i Göteborg 2009

Recent Submissions

View more