GUPEA >
Journals / Tidskrifter >
ArtMonitor (2007-2013) >

ArtMonitor nr 8/2010 : [25]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

ArtMonitor nr 8/2010 är helt och hållet ägnat sådant konstnärligt skrivande som inte är fiktion, kritik eller vetenskap, utan är intressanta prov på de nya former av essäskrivande som uppkommer i konstnärlig forskning. Här handlar det inte om texten som redskap för inspektion och kontroll av forskning och tänkande, utan om texter som är byggstenar i öppna konstnärliga skapelseprocesser av de mest skiftande slag. Numret bygger på den internationella konferensen ArtText som hölls i Dicksonska palatset i Göteborg 2009

 

 

© Göteborgs universitet 2011