GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23958

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23958_1.pdf100KbAdobe PDF
View/Open
Title: En lärares interaktion med sina elever, som inte längre finns där
Authors: Huss Walin, Ilona
Issue Date: 2009
Degree: Student essay
Publication type: other
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Keywords: interaktion
konst
klassrumsobservation
lärare
elev
utbildningsvetenskap
livsvärldsfenomenologi
förgivettaganden
gestaltningsmetod
videoprojekt
skådespel
rörlig bild
arbetsprocess
didaktik
projektarbete
bild
Abstract: Detta examensarbete är ett nedslag mitt i arbetet med ett konstprojekt som i enkla drag innebär att jag filmar en lärares interaktion med sina elever och därefter i ett videoverk, med hjälp av en skådespelare rekonstruerar lärarens sociala interaktion fast utan elever som motspelare. Jag vill anta de utmaningar som denna idé om gestaltningsmetod innebär ställt i relation till min intention om att i videoverket uttrycka kontrasten: en ensam lärare som är upprymd av känslan av gemenskap och so... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23958
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011