Now showing items 1-1 of 1

    • När kommunen sagt sitt. Efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering 

      Berg, Rebecka; de Fine Licht, Jenny (School of Public Administration/Förvaltningshögskolan, 2021-12)
      För att kunna styra framgångsrikt måste demokratiskt valda ledare försäkra sig om att deras beslut accepteras, eller åtminstone tolereras, av de flesta medborgare. Medan så väl forskare som praktiker framför allt har ...