Now showing items 1-1 of 1

    • Kan hälsa mätas?: En jämförande studie mellan två olika hälsobegrepp 

      Lillqvist Bennstam, Agneta (Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademinUniversity of Gothenburg. Sahlgrenska Academy, 2003)
      De senaste åren har i Sverige och Europa, bland yrkesarbetande noterats en ökning av långtidsfrånvaro på grund av sjukskrivning samt sjukpensionering. Detta medför stora kostnader för de berörda länderna. I Sverige har ...