GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter >

Kan hälsa mätas?: En jämförande studie mellan två olika hälsobegrepp


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/23341

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_23341_1.pdfProjektrapport55KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kan hälsa mätas?: En jämförande studie mellan två olika hälsobegrepp
Authors: Lillqvist Bennstam, Agneta
Issue Date: 2003
Extent: 12 s.
Publication type: report
Publisher: Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin
University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Organization: ABB Hälsan AB
Series/Report no.: Företagsläkarkursen Väst 2002/2003
Keywords: Företagsläkare
Projektrapport
Abstract: De senaste åren har i Sverige och Europa, bland yrkesarbetande noterats en ökning av långtidsfrånvaro på grund av sjukskrivning samt sjukpensionering. Detta medför stora kostnader för de berörda länderna. I Sverige har debatten om hur detta ohälsotal skall sänkas, förts på olika nivåer och i olika forum. Regeringens utredare för ”Ökad hälsa i arbetslivet”, Jan Rydh, har lyft fram vikten av tidig rehabilitering samt värdet av att kunna identifiera riskpersoner. Syftet med denna studie var att... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/23341
Appears in Collections:Uppdragsutbildning Företagsläkarkursen Väst - Projektrapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011