GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >

Akupunktur vid depression - en omvårdnadsåtgärd.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/22416

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_22416_1.pdf270KbAdobe PDF
View/Open
Title: Akupunktur vid depression - en omvårdnadsåtgärd.
Other Titles: Acupuncture when depressed - a nursing intervention.
Authors: Albertsson, Sofia
Belin, Susanne
Issue Date: 26-May-2010
Degree: Student essay
Keywords: acupuncture, depression, nursing, intervention
Abstract: Introduktion: Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa både i Sverige och i världen. Depression innebär stort lidande för den drabbade individen och stora kostnader för samhället. Det är stor skillnad på nedstämdhet och depression. De flesta människor är nedstämda ibland och orsakerna till detta är olika. Depression klassas som en sjukdom och drabbar individen på alla plan, känslomässigt, kognitivt, beteendemässigt, socialt och fysiskt. Akupunktur är en del av den traditionel... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/22416
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011