Show simple item record

dc.contributor.authorLundqvist, Katarina
dc.date.accessioned2010-01-11T14:16:55Z
dc.date.available2010-01-11T14:16:55Z
dc.date.issued2010-01-11T14:16:55Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21717
dc.description.abstractI den här uppsatsen diskuteras en översättning av ett reportage från the Fens, på den engelska landsbygden. Originaltexten genomsyras av dialektala uttryck, geografiska egennamn och ord relaterade till landsbygdslivet. Översättningsmöjligheterna för dessa uttryck diskuteras i uppsatsen. Diskussionen kring översättningen, som görs med hjälp av exempel från källtexten, utgår från tidigare forskning, men även från personliga preferenser och val. Överföring av dialektala uttryck från ett språk till ett annat utgör den största delen av uppsatsen. Vid sidan av syftet med återgivande av talad dialekt i skrift, diskuteras även bland annat bortfall och kompensation vid översättning av dialekt. Här framkommer att så kallade ”allegro forms” och ”dialect respellings” förekommer i källtexten i högre grad än så kallad ”eye-dialect” och att detta har påverkat valen vid översättningen. Med stöd av forskning och utifrån egna bedömningar, konstateras att bortfall och kompensation vid denna typ av översättning är oundviklig respektive nödvändig. Uppsatsens övriga två delar behandlar översättning av geografiska egennamn respektive ekvivalens vid översättning av ord med flera betydelser. Vid översättningen av de geografiska egennamnen ges exempel på lösningar som medfört dels bortfall av information, dels tillägg av information. Här har tydlighet prioriterats. I det avslutande kapitlet diskuteras främst denotativ och konnotativ ekvivalens. För att undvika felaktigheter, men ändå bevara den denotativa ekvivalensen, har översättningarna av vissa ord blivit något mer allmänna än i originalet. Däremot har bedömningen gjorts att översättningen av rubriken har tjänat på en prioritering av den konnotativa och den formella ekvivalensen.en
dc.language.isosween
dc.subjectthe Fensen
dc.subjectdialekten
dc.subjectdialect respellingsen
dc.subjectallmänna ortsuttrycken
dc.subjectspökväsenen
dc.titleEn förlorad värld? Dialekt och andra uttryck i ett reportage från the Fensen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record