GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/21623

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_21623_1.pdf1615KbAdobe PDF
View/Open
Title: Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?
Authors: Nordlander, Stina
Issue Date: 2009
Degree: Student essay
Keywords: 0
Abstract: GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för pedagogik och didaktik ABSTRACT Titel: Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet? Författare: Stina Nordlander Handledare: Peter Korp Examinator: Roger Ljungvall Typ av arbete: C-uppsats Program och kurs: Lärarprogrammet, LAU 370 - Examensarbete 15 hp. Antal sidor: 38 Datum: 26 maj 2009 ___________________________________________________________________ Inledning: Detta arbete handlar om varför vissa skolor väljer att arbeta med att utöka den ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/21623
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011