Show simple item record

dc.contributor.authorBrolin, Gerd
dc.date.accessioned2009-10-26T07:42:11Z
dc.date.available2009-10-26T07:42:11Z
dc.date.issued2009-10-26T07:42:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/21332
dc.description.abstractBakgrund Barn och stress borde inte höra ihop. Dock visar Apotekets försäljningsstatistik att utskrivning av sömnmedel och lugnande medel till barn och ungdomar fortsätter att öka. Vi lever i ett samhälle där tempo och informationsflöde accelererar. Samtidigt ökar kraven på våra barn i olika sammanhang. Vi kan inte förändra den tid vi lever i men vi kan och behöver finna metoder för att hantera stress och därmed öka livskvalitén. Det är angeläget eftersom vi numera vet att barn inte bara drabbas av stress som kommer till omedelbara uttryck, utan att stress dessutom är en orsak till att sjukdomar utvecklas senare i livet. Syfte Syftet med studien är att hitta ett verktyg för barn att hantera och minska stress och därigenom öka sitt välbefinnande. Frågeställningen är om Chi Neng Qigong är ett sådant verktyg. Metod Studien är gjord vid en skola i Västra Götaland under ht 2008 i en klass med 23 elever. Mina elever och jag har dagligen utövat Chi Neng Qigong under en termin. Utifrån syftet att hitta verktyg för barn att hantera och minska stress där frågeställningen är om Chi Neng Qigong är ett sådant verktyg har jag valt att använda aktionsforskning som min forskningsmetodiska ansats. Inom ramen för denna ansats har jag använt mig av både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Resultat Vid studiens start rådde stor oro i klassen. Konflikter var vanliga och ljudvolymen var hög. I början klarade barnen att koncentrera sig på Qigongövningarna ca en minut. Efter hand kunde vi öka tiden och var vid mitten av terminen uppe i 15 minuter per pass. Då hände något; sjukfrånvaron sjönk och låg betydligt under kontrollklassens. Konflikterna mellan barnen avtog och ebbade till slut av. Barnens noteringar om magont och huvudvärk visade samma tendens. Sömnvanorna förbättrades. Vissa barn som enbart kunde arbeta utan avbrott i fem minuter utan Qigong kunde efter ett Qigongpass mer än tredubbla tiden av koncentrerat arbete. Det var övervägande pojkar som uppvisade den största skillnaden i koncentration mellan med och utan Chi Neng Qigong. Studien visar att en ökning har ägt rum angående barnens sociala kompetens, känsla av gemenskap, självförtroende, koncentration, motorisk färdighet, tilltro till sin egen förmåga och förmåga att uppnå ett lugn och ro-tillstånd. Tillsammans med övrig forskning inom området visar studien att Chi Neng Qigong har sin rättmätiga plats som ett verktyg till att höja barns välbefinnande. Hälsofrämjande arbete går också hand i hand med bra kvalité och resultat.en
dc.language.isosween
dc.subjectqigongen
dc.subjectelevers välbefinnandeen
dc.subjectsjälvförtroendeen
dc.subjectmotoriken
dc.subjectsocial kompetensen
dc.titleQigong i skolan. En studie av processen i en lågstadieklass som under en termin utövar Qigong dagligenen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktikswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record