Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Annelie
dc.contributor.authorMonzón, Samanta
dc.date.accessioned2009-08-28T11:05:49Z
dc.date.available2009-08-28T11:05:49Z
dc.date.issued2009-08-28T11:05:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20926
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att undersöka om det finns likheter och skillnader angående kraven som ställs på en arbetssökande klient för att den skall ha rätt till försörjningsstöd vid ett nybesök i Göteborgs stadsdelar. Frågeställningarna handlar om vilka krav som ställs och vilka likheter och skillnader angående kraven som finns stadsdelarna emellan. Frågeställningarna handlar även om vilka orsaker och förklaringar som finns till likheter och skillnader stadsdelarna emellan. Vår undersökning baseras på en kvalitativ metod. Vi har intervjuat fyra personer med chefsposition inom försörjningsstöd i fyra av Göteborgs stadsdelar. Vårt resultat är att det finns likheter och skillnader på kraven som ställs på en arbetssökande klient som ansöker om försörjningsstöd stadsdelarna emellan. Likheterna och skillnaderna beror bland annat på vilken diskurs som finns i stadsdelen angående krav. Vår slutsats är att det i stadsdelarna finns diskurser som påverkar hur hårda kraven är, om det anses bra att krav ställs och hur de professionella ser på klientens förmåga att uppfylla krav. En annan orsak till likheter och skillnader är hur organisationen kring försörjningsstöd är uppbyggd i stadsdelarna. Vi fann att faktorer som chefens roll, vilken politik som förs i stadsdelen, vilka riktlinjer som finns angående arbetet med försörjningsstöd samt organisationens ekonomi påverkar vilka krav som ställs på klienten. Vi upptäckte en tredje orsak till att det finns likheter och skillnader stadsdelarna emellan. Denna orsak är vilken karaktär stadsdelen har och med det menar vi bland annat stadsdelens befolkningssammansättning.en
dc.language.isosween
dc.subjectFörsörjningsstöden
dc.subjectkraven
dc.subjectdiskursen
dc.subjectorganisationen
dc.subjectstadsdelens karaktären
dc.title”Logiken säger att man borde få samma, man borde bli behandlad på samma sätt eftersom det är samma lagstiftning, samma kommun och samma riktnivå men så är det inte…” - en studie om kraven som ställs på en arbetssökande klient som ansöker om försörjningsstöden
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record