Show simple item record

dc.contributor.authorSandoff, Anders
dc.date.accessioned2009-04-22T08:01:46Z
dc.date.available2009-04-22T08:01:46Z
dc.date.issued2009-04-22T08:01:46Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/20100
dc.descriptionIngår i Energimyndigheten AES programmet.en
dc.description.abstractEn av utgångspunkterna för studien är att ägar- och företagsstyrningens har betydelse för de kommunala energibolagens förmåga att hantera de förändringar som är förknippade med omställningen av energisystemet i en mer hållbar riktning. Bolagens investeringar har identifierats som en av de avgörande aktiviteterna i detta förändringsarbete. Studien identifierar flera områden där brister i ägar- och företagsstyrningen kan leda till att omställningen av energisystemet går långsammare och/eller blir mer kostsamt än vad som annars skulle vara fallet. Studien identifierar också flera områden där ägar- och företagsstyrningen samverkar på ett positivt sätt och förstärker möjligheterna för de kommunala energibolagen att genomföra önskvärda förändringar. Genom enkäter riktade till kommunstyrelsens ordförande, bolagsstyrelsens ordförande och VD i samtliga svenska kommunala energibolag har detaljerad kunskap erhållits om ägar- och företagsstyrningens motiv, medel och metoder. Övergripande adresserar studien frågor om varför kommuner äger energibolag, hur de utformar och bedriver sin ägarstyrning, vilka krav som åsätts bolagen samt hur investeringar utvärderas och bedöms? I studien diskuteras den värdegrundade ägarstyrnings betydelse för verksamhetens inriktning, hur denna påverkar vilka investeringar som genomförs samt uppfattningar om bolagens måluppfyllelse. Studien fokuserar vidare bolagsstyrelsernas funktion, arbetssätt och kompetensnivåer samt möjliga behov av förändring. Slutligen har studien resulterat i fördjupad kunskap om den investeringspraktik som präglar de investeringar som utvärderas samt hur denna praktik kan möjliga problem detta kan innebära.en
dc.format.extent75 sidoren
dc.language.isosween
dc.titleÄgar- och företagsstyrning i kommunala energibolag En enkätstudie riktad till ägare, styrelse och företagsledning om motiv, mål, medel och metoderen
dc.typeTexten
dc.type.svepreporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record