GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Research Report >

Ägar- och företagsstyrning i kommunala energibolag En enkätstudie riktad till ägare, styrelse och företagsledning om motiv, mål, medel och metoder


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/20100

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_20100_1.pdf1393KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ägar- och företagsstyrning i kommunala energibolag En enkätstudie riktad till ägare, styrelse och företagsledning om motiv, mål, medel och metoder
Authors: Sandoff, Anders
Issue Date: 22-Apr-2009
Extent: 75 sidor
Publication type: report
Abstract: En av utgångspunkterna för studien är att ägar- och företagsstyrningens har betydelse för de kommunala energibolagens förmåga att hantera de förändringar som är förknippade med omställningen av energisystemet i en mer hållbar riktning. Bolagens investeringar har identifierats som en av de avgörande aktiviteterna i detta förändringsarbete. Studien identifierar flera områden där brister i ägar- och företagsstyrningen kan leda till att omställningen av energisystemet går långsammare och/eller blir... more
Description: Ingår i Energimyndigheten AES programmet.
URI: http://hdl.handle.net/2077/20100
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011