Show simple item record

dc.contributor.authorHaas, Rebeckasv
dc.contributor.authorThern-Svanberg, Annsv
dc.date.accessioned2009-04-08T10:30:08Z
dc.date.available2009-04-08T10:30:08Z
dc.date.issued2009sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19897
dc.description.abstractVi vill undersöka och jämföra hur identiteter skapas hos ungdomar på ett sekulärt judiskt gymnasium och på ett ortodoxt judiskt gymnasium i Israel. Vår fråga är: hur skapas identitet hos de utvalda gymnasieeleverna i Israel? Vår metod bygger på att vi reste till Israel och intervjuade elever enskilt på ett ortodoxt respektive sekulärt gymnasium. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning och använt oss av halvstrukturerade intervjuer. Material som vi har använt oss av är bland annat Bente Groth med boken Judendomen - Kultur, historia, tradition och Thomas Ziehes Kulturanalyser ungdom utbildning modernitet, Emmanuel Lévinas Etik och Oändlighet samt Anthony Giddens Modernitet och självidentitet Självet och samhället i den senmoderna epoken. Resultatet visar hur de ortodoxa eleverna kommer från religiösa hem, samt lever och verkar i en ortodox, religiös miljö. De går på en ortodox skola, har ortodoxa vänner och grannar och är aktiva i organiserade, religiösa ungdomsverksamheter. Resultatet redovisar även hur de sekulära eleverna kommer från sekulära hem, har sekulära vänner, har icke-religiösa fritidsaktiviteter, samt att de går på ett sekulärt gymnasium. Detta innebär att ungdomarna vistas i livsvärldar med likasinnade och deras identitet och religiösa identitet skapas genom interaktion, bekräftelse, dialog, gemenskap och samhörighet med den andre. Dessutom har vi undersökt hur eleverna ser på olika moraliska dilemman. De ortodoxa eleverna tror på ett större personligt ansvar, vänder sig starkare mot lögn, men både de religiösa och sekulära eleverna värnar om djurens välbefinnande. Studien har betydelse för läraryrket då vi som blivande religionslärare kommer att undervisa om judendomen och Israel. Dessutom har vi fått fördjupad kunskap om hur identitet och religiös identitet skapas och formas av omgivningen genom socialisationsprocessen.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectJudisk identitetsv
dc.subjectidentitetsskapandesv
dc.subjectunga och idesv
dc.titleIdentitetsskapande hos ungdomar i en judisk kontext - En jämförande studie av intervjuer med elever på ett sekulärt judiskt gymnasium och ett ortodoxt judiskt gymnasium i Israelsv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokCsv
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record