GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Avtals uppkomst i svensk rätt - avtalsgrundande rättsfakta i teori, praxis och praktik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/19723

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_19723_1.pdf417KbAdobe PDF
View/Open
Title: Avtals uppkomst i svensk rätt - avtalsgrundande rättsfakta i teori, praxis och praktik
Authors: Öjelid, Jonas
Issue Date: 25-Mar-2009
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2009:19
Keywords: Avtalsrätt
Abstract: Frågan om hur och när ett bindande avtal uppstår mellan två parter är en praktiskt viktig fråga i affärslivet. Den svenska avtalslagen behandlar ingåendet av avtal enligt anbud-acceptmodellen men inte de många andra modeller som kan ge upphov till avtalsbundenhet. Dessa modeller har istället fått utvecklas och preciseras i rättspraxis och doktrin. Syftet med uppsatsen är att undersöka under vilka förutsättningar bindande avtal kommer till stånd i den svenska rätten och samtidigt översiktligt dis... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/19723
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011