Show simple item record

dc.contributor.authorÖjelid, Jonas
dc.date.accessioned2009-03-25T13:07:49Z
dc.date.available2009-03-25T13:07:49Z
dc.date.issued2009-03-25T13:07:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/19723
dc.description.abstractFrågan om hur och när ett bindande avtal uppstår mellan två parter är en praktiskt viktig fråga i affärslivet. Den svenska avtalslagen behandlar ingåendet av avtal enligt anbud-acceptmodellen men inte de många andra modeller som kan ge upphov till avtalsbundenhet. Dessa modeller har istället fått utvecklas och preciseras i rättspraxis och doktrin. Syftet med uppsatsen är att undersöka under vilka förutsättningar bindande avtal kommer till stånd i den svenska rätten och samtidigt översiktligt diskutera hur den framtida svenska avtalsrätten bör se ut. Uppsatsen behandlar den svenska avtalsrätten men analyserar även i stor utsträckning material från övriga nordiska länder. Detta eftersom lagstiftningen i dessa länder vad gäller allmän avtalsrätt uppvisar stora likheter. Jämförelser görs också med UP (Unidroit Principles of International Commercial Contracts), CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) samt PECL (Principles of European Contract Law). Uppsatsen är indelad i tre avdelningar. Den första avdelningen behandlar den teoretiska bakgrunden till viktiga avtalsrättsliga frågor. Här diskuteras bl.a. olika modeller för avtals ingående, lojalitetsplikten och det formella respektive materiella avtalsparadigmet. I den andra avdelningen refereras och diskuteras rättspraxis kring olika frågor som rör avtals uppkomst. Frågor som blir aktuella här är exempelvis synen på aktivt handlande, passivitet respektive lojalitetsbrott som avtalsgrundande rättsfaktum. En viktig fråga som diskuteras i både den första och den andra avdelningen är frågan om successiv avtalsbundenhet vid förhandlingar. Uppsatsen avslutas med synpunkter och slutsatser i den tredje avdelningen. Här diskuteras dels hur den framtida svenska avtalsrätten bör utformas och dels vilka rättsfakta som bör vara avtalsgrundande. Författaren föreslår här ett antal principer som kan utgöra lämpliga utgångspunkter när det gäller att bestämma huruvida ett avtal har uppkommit mellan två parter eller inte, däribland en generell lojalitetsbaserad passivitetsregel.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseries2009:19en
dc.subjectAvtalsrätten
dc.titleAvtals uppkomst i svensk rätt - avtalsgrundande rättsfakta i teori, praxis och praktiken
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Laweng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Juridiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record