Show simple item record

dc.contributor.authorWestöö, Annette
dc.date.accessioned2009-01-13T10:56:44Z
dc.date.available2009-01-13T10:56:44Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/18996
dc.description.abstractSyftet med föreliggande uppsats är att kritiskt undersöka fyra i Göteborgsregionen frekvent använda sfi-läromedel med fokus på de familjeideologiska diskurserna. Materialet utgörs av fyra sfi-läromedel, samt av intervjuer med fyra till läromedlen knutna författare. Frågeställningarna är: 1) Vilka är de dominerande diskurserna kring familjefrågor i läromedlen? 2) Finns det motsättningar mellan olika familjediskurser? 3) Hur medverkar texten i konstruerandet, bevarandet och förändrandet av sociala strukturer och maktrelationer, och de ideologiska hållningar som försvarar eller ifrågasätter dem? Slutsatsen är att läromedlen på familjområdet domineras av diskurser kring ”den moderna familjen”. Det finns motsättningar mellan familjediskurserna, främst på området jämställdhet. Läromedlen konstruerar en bild av en modern familj främst genom ett utpräglat nu-och-då-tänkande. Denna konstruerade bild kan användas för att utöva makt, genom att tvinga läsaren med en eventuellt avvikande uppfattning att ställa sig på endera sidan av en tänkt linje mellan ”det moderna” och ”det traditionella”.en
dc.language.isosween
dc.title"Så var det i Sverige också för hundra år sedan" En undersökning av familjeideologiska diskurser i fyra sfi-läromedelen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedisheng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska språketswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record