GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Swedish / Institutionen för svenska språket >
Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket) >

En ny aspekt på svenska. Om progressiva participkonstruktioner


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/18994

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_18994_1.pdf180KbAdobe PDF
View/Open
Title: En ny aspekt på svenska. Om progressiva participkonstruktioner
Authors: Blensenius, Kristian
Issue Date: 2007
Degree: Student essay
Abstract: av litteraturen på området visar sig vara i det närmaste förbisedda i tidi-gare beskrivningar av svenskan: progressiva participkonstruktioner, dvs. sekvenser bestående av ett verb följt av ett verbalt presensparticip. I undersökningen används i första hand korpusmaterialet i Parole. Vid analysen av de 875 progressiva participkonstruktioner som påträffas i materialet används konstruktionsgrammatiken som verktyg. Analysen av de progressiva participkonstruktionerna visar att de kan delas upp i tr... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/18994
Appears in Collections:Magisteruppsatser (Department of Swedish / Institutionen för svenska språket)

 

 

© Göteborgs universitet 2011