GUPEA >
Doctoral Theses / Doktorsavhandlingar >
Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet >

Vision in echolocating bats


Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/15889

Bifogade filer i denna post:

Fil Beskrivning StorlekFormat
gupea_2077_15889_1.pdfAbstract120KbAdobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_15889_3.pdfThesis12705KbAdobe PDF
Visa/Öppna
Titel: Vision in echolocating bats
Författare: Eklöf, Johan 1973-
Utgivningsdatum: 2003
Universitet: Göteborgs universitet/University of Gothenburg
Institution: Department of Zoology
Zoologiska institutionen
Datum för disputation: 2003-05-28
Disputation: Föreläsningssalen Zoologiska inst Medicinareg 18 kl 10.00
Publikationstyp: Doctoral thesis
Nyckelord: acoustic clutter
foraging tactics
Microchiroptera
perception
sensory ecology
ultrasound
visual acuity
ISBN: 91-628-5699-5
URI: http://hdl.handle.net/2077/15889
Samling:Doctoral Theses from University of Gothenburg / Doktorsavhandlingar från Göteborgs universitet

 

 

© Göteborgs universitet 2011