GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
D-uppsatser >

Acceptanstestning- en jämförelse mellan teori och praktik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1355

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Magnusson.IA7300.pdf125KbAdobe PDF
View/Open
Title: Acceptanstestning- en jämförelse mellan teori och praktik
Authors: Magnusson, Karolina
Issue Date: 1999
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 128918 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Acceptanstestning är en viktig del i systemutvecklingens sista fas, testfasen. Det är denna testning, som utförs av kunden, som godkänner eller underkänner systemet. För att skapa en förståelse för acceptanstestning hos kunden har generella riktlinjer beskrivits. Utifrån dessa har en jämförelse gjorts med ett praktikfall, för att utreda om teorin efterföljs i praktiken. Resultatet, som grundar sig på litteraturstudier, en fallstudie och intervjuer, visar att praktiken följer teorin på många punk... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1355
Appears in Collections:D-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011