GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
D-uppsatser >

Animationsdesign för algoritmvisualisering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1309

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Corsman_WessbergIA7400.pdf250KbAdobe PDF
View/Open
Title: Animationsdesign för algoritmvisualisering
Authors: Wessberg, Håkan
Corsman, Jens
Issue Date: 2000
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 256942 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Att använda bilder och visualiseringar för att förklara koncept och händelse-förlopp är något som har gjorts länge, även inom algoritmundervisning. Det ställs dock speciella krav på animering av algoritmer då dessa animationer måste konkretisera något väldigt abstrakt samtidigt som visualiseringen måste vara generell. Forskning om animationer som undervisningshjälpmedel för algoritmundervisning har dock inte kunnat påvisa några positiva effekter av att använda animationer. I denna uppsats har vi... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1309
Appears in Collections:D-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011