GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
D-uppsatser >

Faktorer bakom användaracceptans av ett datalager


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1055

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nr_2_TF.pdf536KbAdobe PDF
View/Open
Title: Faktorer bakom användaracceptans av ett datalager
Authors: Fransson, Therese
Issue Date: 2005
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 62 pages
549488 bytes
Degree: Student essay
Keywords: Datalager
användare
användaracceptans
systemutveckling
Abstract: Företag har blivit allt mer medvetna om att det finns stora fördelar med att använda sig av datalager som ett beslutsstödjande system inom verksamheten. Lättillgänglig och väl-strukturerad information kan mycket väl vara avgörande för en organisations överlevnad på marknaden. Detta medför att behovet av snabb tillgång till eftertraktad information ständigt ökar och för att tillgodose detta behov utnyttjar flera företag datalager. Det är dock ingen enkel process att utveckla ett datalager, vägen ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1055
Appears in Collections:D-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011