Show simple item record

dc.contributor.authorPettersson, Niklas
dc.contributor.authorEriksson, Chatrin
dc.date.accessioned2008-06-10T08:27:39Z
dc.date.available2008-06-10T08:27:39Z
dc.date.issued2008-06-10T08:27:39Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10242
dc.description.abstractUppsatsen är gjord utifrån en kvalitativ ansats med intervjuer och fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna görs med äldre personer som nyligen flyttat till ett särskilt boende. Frågorna är utformade för att möjliggöra en belysning av det liv som den äldre levt, från barndom till ålderdom. Fokusgruppsintervjun är gjord med anhöriga till äldre bosatta på särskilt boende. Denna används som ett komplement till intervjuerna med de äldre. Syftet med denna studie är att få en djupare inblick och förståelse kring förväntningar inför en flytt till särskilt boende för äldre samt upplevelsen av situationen efter flytt, ur äldre och anhörigas perspektiv. Vi använder oss av ett livsloppsperspektiv för att undersöka huruvida det levda livet påverkar den äldres upplevelse av sin situation. Frågeställningarna är kopplade till syftet på ett naturligt sätt och handlar om äldres förväntningar, dagens situation, hur man kan få förståelse av fenomenet genom att titta på tidigare erfarenheter samt hur anhöriga ser på äldres situation före och efter flytt. Vi har funnit att äldre flyttar till särskilt boende för att söka en trygghet som det ordinarie boendet inte kan erbjuda. I övrigt så är förväntningarna enkla och handlar i synnerhet om att få de basala behoven tillgodosedda. Genom att titta på det levda livet kan vi se hur barndom och arbetsliv skapat individer med begränsade krav. Ett liv där arbete är ett honnörsord och att bidra är en förutsättning för att få. Samhällets påverkan i form av normer och åldersrelaterade roller skapar möjligheter och begränsningar, vilket får effekt även under ålderdomen. Att ta steget och flytta till ett särskilt boende är en sista ansträngning under ett liv fyllt av ansvar och ovisshet inför framtiden. Hit söker man sig för att slippa alla åligganden och krav ett en ordinarie bostad innebär. Här finner man ett lugn tillsammans med andra likasinnade.en
dc.language.isosween
dc.subjectFörväntningaren
dc.subjectSärskilt boendeen
dc.subjectlivsloppen
dc.subjectäldreomsorgen
dc.title”DET VAR KOST OCH LOGI DET VAR FRÅGAN OM” - En kvalitativ studie om förväntningar kring en flytt till särskilt boendeen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record