Show simple item record

dc.contributor.authorSofie Åslyckeswe
dc.contributor.authorEmma Myhrborgswe
dc.contributor.authorswe
dc.date.accessioned2008-03-12T15:22:00Z
dc.date.available2008-03-12T15:22:00Z
dc.date.issued2008swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/9738
dc.description.abstractSyfte: Syftet är att studera hur elever upplever att deras föräldrar engagerar sig i sina barns skolgång, samt hur viktigt elever anser att detta är. Vårt syfte är även att se om det går att urskilja några skillnader i engagemanget när det gäller vilken årskurs eleverna går i eller om eleven är tjej eller kille. Huvudfråga: Vilken form av engagemang, utifrån den indelning som förekommer inom internationell forskning, upplever elever som vanligast hos sina föräldrar? Vilket engagemang anser eleverna som viktigast? Känner eleven att föräldrarna är engagerade i skolarbete? Förekommer det några skillnader när det gäller mammans alternativ pappans engagemang? Metod och material: Vi har använt oss av en kvantitativ enkätundersökning för att ta reda på hur elever i år 1-5 på en skola upplever sina föräldrars engagemang i skolarbetet. Resultat: Enkätresultatet visar att eleverna upplever sina föräldrar som engagerade, den vanligaste formen av engagemang är föräldrar som medhjälpare och problemlösare. Skillnaderna är minimala mellan de olika inriktningarna, engagemang i form av partner och publik ses också som viktigt. Eleverna upplever båda sina föräldrar som lika engagerade. Litteraturen visar att föräldrars engagemang kan påverka elevers studierestultat, dock efterfrågar föräldrarna mer hjälp och stöd till detta. Betydelse för läraryrket: Vi har insett vikten av att ett gott samarbete mellan hem och skola upprättas, då detta i slutändan gynnar eleven och dennes skolresultat.swe
dc.language.isosvswe
dc.subjectFöräldraengagemangswe
dc.subjectsamarbeteswe
dc.subjectföräldrarswe
dc.subjecteleverswe
dc.titleEngagerade föräldrar - en studie om hur elever upplever sina föräldrars engagemangswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokCswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Sociologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Sociologiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essayswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record