GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Sex i skolan - En textanalys av styrdokuments och läromedels syn på sexualundervisning och sexualitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/9725

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HT07-2450-01.pdf154KbAdobe PDF
View/Open
Title: Sex i skolan - En textanalys av styrdokuments och läromedels syn på sexualundervisning och sexualitet
Authors: Pär Melander
Håkan Glimhage
Issue Date: 2008
Degree: Student essay
Keywords: Sexualundervisning 1962-2007. Sex- och samlevnad 1
Abstract: Sammanfattning: Sexualundervisningen har idag, ht 007, blivit starkt ifrågasatt. RFSU och fackliga representanter ställer sig frågande om lärare är kapabla att undervisa i sex- och samlevnad. Vi ställer oss frågande om styrdokument, i dåtid som nutid, kräver undervisning i sex- och samlevnad och om dessa eventuella krav uppfylls av läromedel i de ämnen som eventuellt berörs av ställda krav. Vår undersökning är en hermeneutisk textanalys av styrdokument och läromedel som på olika sätt behand... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/9725
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011