GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Massagesagor - En del av undervisningen?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/9712

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HT07-1190-07.pdf353KbAdobe PDF
View/Open
Title: Massagesagor - En del av undervisningen?
Authors: Caroline Broqvist
Elin Törnberg
Issue Date: 2008
Degree: Student essay
Keywords: Massage
Barnmassage
Massage i skolan
Massage oc
Abstract: Syfte, huvudfråga, metod och material, resultat, betydelse för läraryrket Syftet med examensarbetet är att konstruera massagesagor utifrån vald massageteknik, pedagogiskteori, barnboksteori samt att motivera bruket av massagesagor i skolan utifrån tidigare forskning om massagens fysiologiska, sociala och emotionella effekter. Via en rad olika massagesagor har vi valt att undersöka massagesagans olika inverkning aspekter och effekter. Massagens fysiologiska, emotionella och sociala effekter red... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/9712
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011