GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

”Att leva med ADHD” En uppsats om bemötande och svårigheter i vardagen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/9497

Files in This Item:

File Description SizeFormat
I Erlandsson S Österdahl.pdf256KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Att leva med ADHD” En uppsats om bemötande och svårigheter i vardagen
Authors: Erlandsson, Izabell
Österdahl, Sandra
Issue Date: 31-Jan-2008
Degree: Student essay
Keywords: ADHD
bemötande
diagnos
hjälp
stöd
Abstract: Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och skildra den enskildes upplevelse av att som vuxen leva med diagnosen ADHD. Frågeställningar: 1.Vilka svårigheter har, eller har personen haft? 2.Vilken uppfattning har den enskilde om omgivningens förståelse för svårigheterna? Hur anser han/hon sig bli bemött av andra människor och hur skulle man vilja bli bemött? 3.Vilken hjälp har den enskilde fått? Hur har den sett ut? Vad har hjälpen inneburit? Hur skulle den bästa hjä... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/9497
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011