GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor(-2010) >
Magisteruppsatser >

Vad gör man med en lågpresterande chef


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/9452

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Magisteruppsatsen - Färdig.pdf351KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vad gör man med en lågpresterande chef
Authors: Henricsson, Anders
Issue Date: 24-Jan-2008
Degree: Student essay
Keywords: Ledarskap
Förväntningar på chef
ledare
critical Incident-metoden
Lågpresterande chefer
hög presterande chefer
Abstract: Studien belyser fenomenet lågpresterande chefer i större organisationer. Den har två frågeställningar: A: Hur bör organisationer möta lågpresterande chefer? B: Hur möter organisationer lågpresterande chefer? A studeras i första hand teoretiskt genom den litteratur som finns i ämnet. B belyses genom egna intervjuer om erfarenheten hos några stora företag eller organisationer. Datainsamlingsmetoden har varit kvalitativa intervjuer och som analysinstrument har Hertzbergs version av Critical I... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/9452
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011