GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor(-2010) >
Magisteruppsatser >

Ledarutveckling för organisationen


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/9451

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ledarutveckling för organisationen.pdf274KbAdobe PDF
View/Open
Title: Ledarutveckling för organisationen
Authors: Bergquist, Katarina
Ågärd, Sara
Issue Date: 24-Jan-2008
Degree: Student essay
Keywords: Ledarskap
motivation
lärande
chefshandledning
Abstract: Sammanfattning. Studiens syfte var att undersöka vad chefer och handledare uppfattar vara de verksamma processerna i chefshandledning. Ytterligare ett syfte var att ge en deskriptiv bild av chefshandledning och dess upplevda effekter. I studien deltog 70 chefer och 13 handledare i privat eller offentlig sektor. Studien var en tvärsnittsstudie med data insamlat via två enkäter. Effektiva processer i handledningen var enligt statistiska analyser huruvida handledaren lyckades visa på nya perspektiv... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/9451
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011