GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
C-uppsatser >

Användningen och nyttan av systemdokumentation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/945

Files in This Item:

File Description SizeFormat
N4.pdf283KbAdobe PDF
View/Open
Title: Användningen och nyttan av systemdokumentation
Authors: Magnusson, Åse
Issue Date: 2003
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 35 pages
290792 bytes
Degree: Student essay
Keywords: Systemdokumentation
dokumentation
inline-dokumentation
systemutveckling
produktdokumentation
projektdokumentation
dokumentationsstandard.
Abstract: Många är överens om vikten av att dokumentera vid systemutveckling. Systemdokumentation av god kvalitet är till stor hjälp när ett system skall underhållas och vidareutvecklas, dessutom är det ett utmärkt sätt att förbättra kommunikationen under systemutvecklingsarbetets gång. Men när utvecklingen är klar, dokumentationen skriven och projektet avslutat, vad händer då? Används systemdokumentationen? Det verkar finnas en utbredd allmän uppfattning dels att systemutvecklare inte tycker om att skriv... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/945
Appears in Collections:C-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011