GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Institute of Health and Care Sciences / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa >
C-uppsatser (- 2009) >

Vad är en god död? Patienters och sjuksköterskors uppfattningar


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/9425

Files in This Item:

File Description SizeFormat
bonnier_wikner.pdf145KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vad är en god död? Patienters och sjuksköterskors uppfattningar
Other Titles: What is a good death? Patients’ and nurses’ opinions
Authors: Bonnier, Petra
Wikner, Sara
Issue Date: 14-Jan-2008
Degree: C-uppsats
Student essay
Keywords: end of life
good palliative care
good death
dying well
dying patients
palliative care
nursing
perceptions
Abstract: Bakgrund Varje människa är unik med behov som varierar och ändras över tid. I vården av den döende människan syftar vården till att lindra och stötta i stället för att bota. Viktigt som sjuksköterska är att ha en helhetssyn som utgår från den döendes subjektiva uppfattning om vad en god död är. Begreppet god död är abstrakt och öppet för tolkning men flera gemensamma aspekter om vad en god död är tas upp i litteraturen. Dessa var; relation, kommunikation, lindrat lidande, värdighet samt avslut. ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/9425
Appears in Collections:C-uppsatser (- 2009)

 

 

© Göteborgs universitet 2011