GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
C-uppsatser >

ITiS - en lyckad satsning?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/924

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nr_3_EP,kJ.pdf978KbAdobe PDF
View/Open
Title: ITiS - en lyckad satsning?
Authors: Johansson, Kajsa
Pettersson, Elisabet
Issue Date: 2005
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 31 pages
1001726 bytes
Degree: Student essay
Keywords: ITiS
pedagogiskt verktyg
IT i grundskolan
kompetensutveckling
Abstract: Denna uppsats skrevs i syfte att ta reda på vad lärare i Göteborg anser om satsningen ITiS (Informationsteknologi i Skolan) som pågick i mellan åren -99 till –02. Satsningen syftade till att utveckla lärares kompetens inom datorer och IT som pedagogiskt verktyg. Datorer och IT har blivit en allt större del av vardagen för de flesta människor, både på jobbet och hemma. Därför borde datorer och annan IT finnas som ett självklart verktyg även i skolan. En viktig del som ofta har glömts bort är ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/924
Appears in Collections:C-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011