GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
C-uppsatser >

STADSNÄTSPORTAL En utvärdering om behovet av en portal


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/923

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nr_2_DK,LL.pdf196KbAdobe PDF
View/Open
Title: STADSNÄTSPORTAL En utvärdering om behovet av en portal
Authors: Lundström, Lars
Komljenovic, Dalibor
Issue Date: 2005
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 52 pages
201190 bytes
Degree: Student essay
Keywords: Tjänsteleverantör
Stadsnät
Portal
Kommunikationsoperatör
Abstract: Under de senaste åren har det skett ett omfattande utbyggnad av stadsnät i Sverige. Sveriges stadsnät har som avsikt att skapa lokala plattformar där bredbandskunder kan få tillgång till ett antal olika bredbandstjänster. Tanken är att privatkunder ska på ett smidigt och ett enkelt sätt kunna nå och välja dessa tjänster och därför ökar behovet/kravet på en så kallad kundanpassad stadsnätsportal. Syftet med studien var att utvärdera vilka krav som stadsnätsägaren bör ställa på en stadsnätsportal... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/923
Appears in Collections:C-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011