GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
C-uppsatser >

Att söka och hitta information i en organisation - innebörden av en intranätsbaserad portal


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/922

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nr_3_BB.pdf858KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att söka och hitta information i en organisation - innebörden av en intranätsbaserad portal
Authors: Berg, Beate
Issue Date: 2005
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 39 pages
879464 bytes
Degree: Student essay
Keywords: Informationssökning
portal
myndighet
kritisk incident
Abstract: Återvinnande av information (eng. information retrieval) är ett gammalt forskningsområde där man av tradition söker svaret på sin fråga. Yrkesgrupper inom detta område vet att svaret på frågan finns i denna källa och har etablerade sökalgoritmer till sin hjälp. Samtidigt med allmän tillgång på information via Internet kom också möjligheten att söka efter information för allmänheten genom att utnyttja sökmotorer. Dessa står och faller dock med utövarens kunskap i att söka. Informationssökning frå... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/922
Appears in Collections:C-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011