Now showing items 1-1 of 1

    • Efter lönesamhället - Om glesbygden som framtidsmodell 

      Trägårdh, Björn (2008-10-15)
      Det här kapitlet spanar in i framtidens arbetsliv och kontraktsrelationer utifrån den allmänna sanningen att det system vi lever i idag – och som byggts upp och etablerats under en längre tid – kommer att ersättas av något ...