Now showing items 1-1 of 1

    • Regional logistiksamverkan för konkurrenskraft 

      Pruth, Magnus; Bergqvist, Rickard (2003)
      Forskningens syfte är att närmare studera motiv till, utformning och funktion av regional logistiksamverkan och möjligheten att utveckla regionala logistikcentra. Av speciellt intresse är att identifiera nyttan av regional ...