GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
E-books / E-böcker >

Befolkningsutvecklingen under 250 år : historisk statistik för Sverige


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/857

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Befolkningutveckling under 250.pdf150168KbAdobe PDF
View/Open
Title: Befolkningsutvecklingen under 250 år : historisk statistik för Sverige
Other Titles: Population development in Sweden in a 250-year perspective
Issue Date: 1999
Extent: 153772881 bytes
Publication type: book
Publisher: Statistiska centralbyrån
Series/Report no.: Demografiska rapporter
1999:2
Keywords: Befolkningsstatistik
ISBN: 91-618-1021-5
Description: Denna version har framställts i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek och Statistiska centralbyrån. Genom s.k. OCR-inläsning av den inscannade bilden är text och numeriska uppgifter sökbara men uppgifternas korrekthet till exempel vid kopiering ur dokumentet kan inte garanteras.
URI: http://hdl.handle.net/2077/857
Appears in Collections:E-books / E-böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011