GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
E-books / E-böcker >

Historisk statistik för Sverige. Del 3. Utrikeshandel 1732-1970


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/856

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Historisk statistik Del 3.pdf7103KbAdobe PDF
View/Open
Title: Historisk statistik för Sverige. Del 3. Utrikeshandel 1732-1970
Other Titles: Historical Statistics of Sweden. Part 3. Foreign trade 1732-1970
Issue Date: 1972
Extent: 7273697 bytes
Publication type: book
Publisher: Statistiska centralbyrån
Keywords: Historisk statistik
Statistik
ISBN: 91-38-00052-0
91-38-00053-9
Description: Denna version har framställts i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek och Statistiska centralbyrån. Genom s.k. OCR-inläsning av den inscannade bilden är text och numeriska uppgifter sökbara men uppgifternas korrekthet till exempel vid kopiering ur dokumentet kan inte garanteras.
URI: http://hdl.handle.net/2077/856
Appears in Collections:E-books / E-böcker

 

 

© Göteborgs universitet 2011