GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Historisk statistik för Sverige. Del 2. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/855

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_855_3.pdf6084KbAdobe PDF
View/Open
Title: Historisk statistik för Sverige. Del 2. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske t.o.m. år 1955
Other Titles: Historical Statistics of Sweden. Part 2. Climate, land, surveying, agriculture, forestry, fisheries -1955
Issue Date: 1959
Extent: 4432444 bytes
Publication type: book
Publisher: Statistiska centralbyrån
Keywords: Historisk statistik
Statistik
Description: Denna version har framställts i ett samarbete mellan Göteborgs universitetsbibliotek och Statistiska centralbyrån. Genom s.k. OCR-inläsning av den inscannade bilden är text och numeriska uppgifter sökbara men uppgifternas korrekthet till exempel vid kopiering ur dokumentet kan inte garanteras.
URI: http://hdl.handle.net/2077/855
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011