GUPEA >
Faculty of Humanities / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >
Humanistdag-boken 2006 >

Måste man vara strömförande för att vara en bra ledare? Är mångtydiga ord svåra för de elever som är flerspråkiga?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/8519

Files in This Item:

File Description SizeFormat
domochvi_127.pdf101KbAdobe PDF
View/Open
Title: Måste man vara strömförande för att vara en bra ledare? Är mångtydiga ord svåra för de elever som är flerspråkiga?
Authors: Holmegaard, Margareta
Johansson Kokkinakis, Sofie
Issue Date: 2006
University: Göteborg University. Faculty of Arts
Publication type: book chapter
Publisher: Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet
Citation: Dom – och vi. Humanistdag-boken nr 19. Göteborgs universitet 2006 Boken har utgivits av Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet till Humanistdagarna 28-29 oktober 2006. Redaktion: Patrik J. Andersson m fl
Series/Report no.: Humanistdag-boken 19
Keywords: Homonymer
Språkvetenskap
ISBN: 91-7360-347-3
ISSN: 1400-4496
URI: http://hdl.handle.net/2077/8519
Appears in Collections:Humanistdag-boken 2006

 

 

© Göteborgs universitet 2011