GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
D-uppsatser >

Tekniska förutsättningar för webbaserad programuthyrning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/8512

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HaggkvistOstberg_SLUTVERSION.pdf4147KbAdobe PDF
View/Open
Title: Tekniska förutsättningar för webbaserad programuthyrning
Authors: Häggkvist, Stefan
Östberg, Andreas
Issue Date: 2003
Degree: Student essay
Keywords: Programuthyrning
ASP
outsourcing
Abstract: Webbaserad programuthyrning innebär, till skillnad från traditionell försäljning och implementering av informationssystem, att kunder erbjuds hyra systems funktionalitet över Internet. Denna modell anses av många ha stor framtidspotential, men skeptiker ifrågasätter konceptets hållbarhet och vi upplevde kvalitetsrelaterade problem i samband med driftsättning av ett system som användes över Internet under förhållanden som ur ett tekniskt perspektiv liknar programuthyrning. Syftet med denna uppsat... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/8512
Appears in Collections:D-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011