GUPEA >
Faculty of Education / Utbildningsvetenskapliga fakulteten >
Department of Education / Institutionen för pedagogik och didaktik (-2010) >
Rapport från Värdegrunden >

Kränkningar i skolan : förekomst, former och sammanhang


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/8440

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Osbeck_Holm_Wernersson.pdfRapport825KbAdobe PDF
View/Open
Osbeck_Holm_Wernersson_Bilagor.pdfBilagor377KbAdobe PDF
View/Open
Title: Kränkningar i skolan : förekomst, former och sammanhang
Authors: Osbeck, Christina
Holm, Ann-Sofie
Wernersson, Inga
Issue Date: 2003
Publication type: report
Series/Report no.: Rapport från Värdegrunden
Keywords: Skolan
Värdegrunden
Mobbning
Kränkning
Abstract: Vad kan egentligen betraktas som kränkande behandling i skolan? Hur stor andel av eleverna blir kränkta och vilka former är mest frekventa? Denna nationella studie av kränkande behandling som utförts på uppdrag av Skolverket syftar huvudsakligen till att kartlägga förekomsten av kränkningar i grund- och gymnasieskolan. Särskilt uppmärksammas etniskt och sexuellt relaterade kränkningar liksom upprepade kränkningar. Ut- satthet för kränkning studeras särskilt i relation till kön, socioek... more
ISSN: 1650-0997
URI: http://hdl.handle.net/2077/8440
Appears in Collections:Rapport från Värdegrunden

 

 

© Göteborgs universitet 2011