Recent Submissions

  • Kränkningar i skolan : förekomst, former och sammanhang 

    Osbeck, Christina; Holm, Ann-Sofie; Wernersson, Inga (2003)
    Vad kan egentligen betraktas som kränkande behandling i skolan? Hur stor andel av eleverna blir kränkta och vilka former är mest frekventa? Denna nationella studie av kränkande behandling som utförts på uppdrag av ...